Dansk Vindmølle Institut's medarbejdere har som baggrund en højere finansiel uddannelse kombineret med erhvervserfaring fra pengeinstitutter.

Selskabets rådgivere er endvidere typisk ejer/medejer af en vindmølle og har derfor indsigt i de problemstillinger, der er forbundet med det at være mølleejer.

Vi har et samarbejde med de førende og største pengeinstitutter i Danmark og med de førende fabrikanter og projektudbydere.

De kan således altid få en kompetent rådgivning hos Dansk Vindmølle Institut A/S.